Kes elab metsa sees?

Metsloomade uurimine ja võrdlemine metsamuuseumis aitab  luua õiged arusaamad loomade suurustest ning liikumisviisidest.

Sihtgrupp                  lasteaialapsed

Grupi suurus            kuni 24 last

Aeg                             3-3,5 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 €/ grupp

Seos õppekavaga

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond

1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma

§ 23. Valdkond Liikumine
 2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel
 3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas
 

Eesmärgid

Õpilane:

õpib tundma metsloomi

võrdleb metsloomade välistunnuseid

tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest

Sisu

Tegevused muuseumis või looduskoolis

Metsloomade vaatlemine ja võrdlemine

Loodusretk metsloomade radadel

Piknik

Täringumäng
 

Õppematerjalid, vahendid

RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon

Loomakaardid

Vahendid mängu läbiviimiseks

Email again: